Veur de Wind - Samen voor opgewekte windenergie

LENING 5,3% RENTE | LOOPTIJD 122 MAANDEN | Investeer in lokaal opgewekte windenergie in Nieuwleusen

Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf BV, met de werknaam Veur de Wind, is een windenergieproject ontstaan uit burgerinitiatief van inwoners van Nieuwleusen. Het project Veur de Wind komt voort uit onze behoefte als burgers om de hand te houden in de transitie naar duurzame energie, en de opbrengsten daarvan te delen. Door omwonenden, lokaal bestuur, én technici te verenigen maken we de installatie van twee windmolens mogelijk. Zo genereren we, naast draagvlak, groene energie voor 8.000 huishoudens.  

We hebben in maart 2018 een Stimulering Duurzame Energie+ (SDE+) subsidie verkregen voor de komende 15 jaar. Veur de Wind werkt nauw samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, tevens aandeelhouder van het energiebedrijf. Het windenergieproject valt ook onder de duurzame taakstelling van de provincie Overijssel.  

Deze crowdfundingscampagne maakt deel uit van een voorovereenkomst met de gemeente Dalfsen, waarin is vastgelegd hoe de omgeving betrokken wordt bij de totstandkoming en financie
ring van dit project. “Deur ons, veur ons” is dan ook het motto van onze onderneming. Maar niet alleen omwonenden kunnen meeprofiteren; Nieuwleusen Synergie biedt alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans om mee te doen via Oneplanetcrowd.

Investeer ook in windenergie door een lening te verstrekken met 5,3% (netto 4,5%) rente en een lineaire aflossing over 10 jaar. 

Lees de investmentsheet goed door. Deze investmentsheet hoort bij de voorinschrijvingsronde van windenergieproject Veur de Wind. 


Veur de Wind in het kort

 • Wij zijn een lokaal samengestelde coöperatie sinds 2012 met meerdere, succesvolle projecten
 • De SDE+ subsidie draagt bij aan een stabiele inkomstenstroom en consistente stroomprijs. Garanties van Oorsprong dragen bij aan het financiële rendement 
 • De verwachte opbrengst bedraagt 24.055 megawattuur. U draagt bij aan groene stroom voor circa 8.000 huishoudens
 • De stroom zal worden afgenomen door Greenchoice

ONEPLANETCROWD INTERNATIONAL B.V.
Mauritskade 64 1092AD Amsterdam
info@oneplanetcrowd.nl
+31 20 568 20 70

Interesse?

U kunt hier alvast de investmentsheet lezen, zodat u op de hoogte bent wanneer de voorinschrijving opengaat
*Alleen inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen deelnemen.

BEKIJK HIER DE INVESTMENTSHEET

Oneplanetcrowd KvK nummer: 61093904 

Lening

Max. €450.000

Brutorente
Beheervergoeding

Nettorente
Looptijd
Aflossing


5,3%
0,8%

4,5%
122 maanden
lineair


INVESTMENTSHEET

Investmentsheet
Lees voordat u zich inschrijft de investment sheet met alle financiële informatie.

Financieringsvraag

De aanleg van het windmolenpark, bestaande uit twee windturbines, kost € 10,65 miljoen. Deze kosten betreffen de volledige oplevering en worden betaald aan de ontwikkelaar. Alle overige kosten voor o.a. financiering, oprichting, juridische kosten en benodigde aan te leggen reserves en reserveringen voor onvoorziene kosten bedragen € 1.400.000. Naast de doorlopende subsidie willen we totaal nog € 450.000 ophalen. De bank is op de hoogte gesteld van de crowdfundingscampagne en heeft de benodigde toestemming hiervoor gegeven.

Het klimaatakkoord benadrukt het belang van burgerparticipatie in het realiseren van de energietransitie. Deze campagne vergroot zowel het draagvlak voor schone energie in de omgeving en voorziet in een eerlijke verdeling van de opbrengst van het windmolenpark. Deze wordt in de vorm van 4,5% netto rente uitbetaald aan investeerders.

Over ons

De coöperatie Nieuwleusen Synergie waaronder Veur de Wind valt, bestaat uit een groep betrokken burgers. Met verscheidene specialisaties in onder meer de bouw, ICT en duurzame ontwikkeling zet de coöperatie zich sinds 2012 in voor de leefbaarheid van Nieuwleusen en omgeving. We hebben onder andere een vervoersdienst voor 55-plussers in het leven geroepen, een kringloopwinkel geopend en een schooltuin aangelegd voor onze kinderen. Het project Veur de Wind valt onder de activiteiten van de coöperatie.

Ons team

Het projectteam Veur de Wind bestaat uit de volgende personen.

Rob Vogelzang – Vicevoorzitter coöperatie

 • Projectleider en –ontwikkelaar bij vastgoedprojecten   

Harry Kok – Penningmeester

 • Financieel directeur bij een ICT-bedrijf

Rieks Voslamber – Secretaris van de coöperatie

 • Manager ICT bij Wehkamp 

Lambert Schuldink - Lid werkgroep Lokaal Energiebedrijf 

 • Bedrijfsadviseur ontwikkeling duurzame energieproductiesystemen 

Hein Kappelhof – Lid werkgroep Lokaal Energiebedrijf

 • Werkzaam als architect

Bene Perdok – Projectleider Lokaal Energiebedrijf  

 • Extern aangetrokken als ervaringsdeskundige energiesector

Voorwaarden

 • De voorinschrijving opent op 21 maart 2020 om 12:00 en sluit uiterlijk op 13 april 2020 om 00:00
 • De daadwerkelijke investering volgt in het najaar van 2020 
 • Het maximale campagnebedrag wat kan worden opgehaald onder de burgers van Nieuwleusen/Dalfsen is € 450.000
 • Zodra het bedrag van € 450.000 aan inschrijvingen is bereikt kunt u naar alle waarschijnlijkheid niet deelnemen. U wordt op een reservelijst geplaatst en enkel benaderd indien de interesse minder dan € 450.000 bedraagt
 • Iedereen op de inschrijflijst wordt tegelijkertijd benaderd en gevraagd om te investeren
 • Het maximale investeringsbedrag per persoon bedraagt € 2.500
 • Indien u een hoger bedrag dan € 2.500 wilt investeren kunt u dat aangeven bij de inschrijving. Indien later blijkt dat daar ruimte voor is ontvangt u bericht
 • De indicatieve leningsvoorwaarden staan in de investmentsheet. De leendocumentatie en de ondertekening ervan volgt in het najaar van 2020 
 • Indien het maximale campagnebedrag nog niet is volgeschreven, zal de propositie worden opengesteld voor de mensen die op de reservelijst staan en daarna voor de personen die hebben aangegeven meer dan € 2.500 te willen investeren
VRAGEN

UPDATE voorinschrijving uitgesteld

De coöperatie had voor de komende week informatiebijeenkomsten georganiseerd in de Spil in Nieuwleusen, en de Trefkoele+ in Dalfsen.  Omdat deze avonden in het kader van de corona maatregelen niet door kunnen gaan is er voor gekozen om ook de inschrijving op te schorten totdat iedereen alle benodigde informatie heeft kunnen ontvangen.